Výuka

Výuka probíhá formou interaktivního vyučování založeném na individuálním přístupu, který je zajištěný díky malému počtu žáků ve třídách. Během školního roku probíhají projektové dny.

Klademe velký důraz na výuku anglického jazyka (vysoká hodinová dotace, jeden předmět v anglickém jazyce, odborné předměty jsou vyučovány metodou CLIL).

Odborné předměty vyučují odborníci z praxe, což zajištuje uplatnění teorie na praktických příkladech, které dnes firmy běžně řeší.

Vedeme studenty k zodpovědnosti a podnikavosti.

Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty