Školné

Školné denního studia činí 16 400 Kč za školní rok (10 měsíců) a kryje náklady na vyučování a provoz školy. Výše měsíčního školného je 1 640 Kč.


Výhody a slevy

  • žáci, kteří měli v posledních třech klasifikačních obdobích vyznamenání, budou přijati ke studiu přednostně na základě zaslané přihlášky a zároveň mají studium v prvním ročníku zdarma
  • prospěchové stipendium během studia až 700 Kč měsíčně
  • pro sourozence sleva na školném 20 %
Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty