Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 • jednotné přijímací zkoušky se konají:
  • 1. termín - 14. 4. 2020
  • 2. termín - 15. 4. 2020

Podmínky přijetí

 • doložit ukončení 1. pololetí 9. třídy ZŠ (studijní výsledky za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (průměrný prospěch))
 • řádně vyplněná a zaslaná přihláška ke studiu do 1. 3. 2020
 • absolvování přijímacího řízení a přijímacího pohovoru
 • podpis smlouvy o studiu
 • odevzdání zápisového lístku
 • přijat bude příslušný počet žáků dle výsledného pořadí

Při přijímacím řízení bude přihlíženo k prospěchu a k dalším aktivitám žáka na ZŠ.


Přihlášky ke studiu

 • vyplnit a podat přihlášku (formulář přihlášky je k dispozici na ZŠ) - v případě, že na přihlášce nejsou potvrzeny známky základní školou, je nutné doložit kopii vysvědčení 9. ročníku ZŠ
 • přihlášku zaslat poštou nebo doručit osobně na SPoSŠ do 1. 3. 2020
 • u přijímacího řízení podepsat smlouvu o studiu (zákonný zástupce)
 • školné činí 16.400 Kč za školní rok (10 měsíců) resp. 1.640 Kč/měsíc za školní rok a kryje náklady na vyučování a provoz školy
 • po obdržení rozhodnutí o přijetí doručit škole do 7 dnů zápisový lístek
Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty