Charakteristika školy

Škola je držitelem certifikátu kvality, je zařazena v síti škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.


Denní studium je čtyřleté ukončené maturitní zkouškou (dálkové studium pětileté). Škola poskytuje vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín. Na škole působí řada odborníků z praxe, kteří vyučují odborné předměty. Ve škole se vyučují povinně dva světové jazyky (anglický a německý jazyk) a další volitelně. Studenti jsou zapojováni do mezinárodních projektů.

Během studia mají studenti možnost získat uznávané certifikáty: mezinárodní certifikát počítačových znalostí – ECDL, Státní zkoušku z kancelářského psaní na PC, mezinárodní zkoušku z německého jazyka a mezinárodní zkoušku z anglického jazyka.

Maturitní zkouška se skládá ze státní maturitní zkoušky (český jazyk, cizí jazyk nebo matematika) a školní profilové maturitní zkoušky (volitelný předmět, praktická zkouška z účetnictví a obchodní korespondence v cizím jazyce). Škola své studenty připravuje k přijímacím zkouškám na VŠ.

Škola disponuje moderně vybavenou budovou a multimediálními učebnami. Škola zajišťuje stravování v nedaleké školní jídelně a ubytování v Domově mládeže v centru České Lípy.


Historie školy

Škola byla založena 1. září 1993 a nedávno oslavila 25. výročí. První studenti školy zasedli v roce 1993 do lavic v prostorách Střední průmyslové školy v České Lípě. S přibývajícím počtem studentů a aktivit školy přestaly tyto prostory vyhovovat. V roce 1999 byla zahájena rekonstrukce a přestavba budovy pro potřeby školy na sídlišti Lada a od 1. 9. 2000 se škola přestěhovala do nových prostor. V roce 2019 se škola přejmenovala na Střední školu Klíč.


Absolventi

Absolventi najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v zahraničí. Za 25 let své existence připravila škola do života mnoho úspěšných absolventů (téměř 500 absolventů). Dle statistiky uplatnitelnosti našich absolventů vyplývá, že 85 % z nich pokračuje v dalším vzdělání na VŠ. Naším cílem je, aby naše škola byla dobrým odrazovým můstkem do jejich profesního života.

Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty