V čem jsme výjimeční?

Škola má 25 letou tradici a jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání. Vnímáme, že svět se rychle mění a je potřeba, aby i naše škola reagovala na tyto změny.

Odborníci z praxe ve výuce

Odborníci z praxe doplňují teoretickou výuku o zajímavosti a zkušenosti ze svého oboru. Studenti tak mají možnost zažít teorii na praktických příkladech, které dnes firmy běžně řeší. Spojí si tak probíranou látku s reálnými situacemi a lépe ji tak porozumí. Společně s učiteli inovativně propojují teorii s praxí.

Důraz na výuku anglického jazyka

Výuka vybraných předmětů probíhá v dvoujazyčném prostředí. Anglický jazyk se vyučuje 5x týdně, jeden předmět v anglickém jazyce a vybrané odborné předměty jsou vyučovány metodou CLIL. Jedná se o metodu výuky, díky které se vyučuje nejazykový předmět pomocí cizího jazyka. Naši studenti díky tomu umí dobře komunikovat v anglickém jazyce.

Sociální dovednosti a osobní rozvoj

Jsme přesvědčeni, že důležitá je kombinace a rovnováha studijních znalostí a sociálních dovedností. Klademe důraz nejen na praktické dovednosti, ale i na porozumění fungování světa a kritické myšlení. Snažíme se rozeznat potenciál jednotlivých studentů a dále s ním pracovat. Velmi nám také záleží na příjemné atmosféře, ve které se studenti vzdělávají.

Novinky

Naši žáci se rozhodně nenudí. Školy Klíč jsou aktivní součástí dění v České Lípě a pravidelně pořádáme zajímavé akce, na které jsou všichni vítáni.

Administrace
O škole
Náš tým
Kontakty